VELİ PANEL PENCEREYİ KAPAT

Okulumuzun Fiziki Alanları

Okulun fiziksel koşulları, eğitimin hedeflerine ulaşmasında önemli bir faktördür. Öğrenci merkezli eğitim veren okulumuz fiziksel ortam koşulları bakımından da çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek olanaklara sahiptir. Bu nedenle okulumuzun tüm alanları, öğrenme bazlı olarak tasarlanmıştır.

Okuldaki öğrenme alanları büyük grup, küçük grup ve bireysel çalışma ihtiyaçlarının hepsini karşılayacak biçimde oluşturulmuştur.

Okulun, öncelikli olarak orada “yaşayan” çocuklar için oluşturulduğu fikrine dayanarak tüm fiziksel yapısı çocuğun hâkimiyet kurarak bağımsızlık kazanacağı biçimde tasarlanmış olup; tüm donanım da yine bu fikre uygun olarak temin edilmiştir.