VELİ PANEL PENCEREYİ KAPAT

Butik Okul Konseptimiz

Aydoğdu Okulları kalabalık eğitim kurumlarının aksine butik olarak planlanan, bu özelliğiyle her öğrencisiyle birebir ilgilenebilen, okul öğrenci iletişiminin çok daha kuvvetli olduğu, aile yapısındaki bir okuldur.  Tüm öğrencilerimiz, kurum içinde en üst birimdeki personelden en alt birimdeki personele kadar tanınabilmektedir.

Her öğrencinin öğrenme düzeyi ve öğrenmesi için ayrılması gereken süre farklıdır. Kalabalık okullarda zaman yönetimi yapmak zordur. Az öğrencinin bulunduğu butik okulumuzda öğrenci başına düşen zaman arttığından derslerdeki öğrenimin kalitesi ve verimliliği artmaktadır.

Butik okulumuzun öğrenci sayısının az olmasının getirdiği avantajlardan biri de öğrenci takibinin kolay yapılabilmesidir. Yapılan değerlendirmeler ayrıntılı bir şekilde incelenir ve öğrencilerin eksikleri tam olarak belirlenir. Akademik etütlerle bu eksikler, o dersin branş öğretmeni tarafından tamamlanır.

 Öğrencilerin tüm özellikleri daha kolay keşfedilebilir. Öğrenciler kendilerini kalabalık ortamlara nazaran daha iyi ifade edip, özgüvenli bireyler olarak yetiştirilirler.  Öğrenci, okul ve aile bağı daha güçlü kurulur. Bu sayede aileler de eğitimin değerli bir parçası olarak bizlere destek olurlar.

Aydoğdu Kuş bakışı görünüm