VELİ PANEL PENCEREYİ KAPAT

Değerlerimiz

"Aydoğdulu olma" kültür ve geleneğini kuşaktan kuşağa taşırız.


Öğrencilerimize çağın gereksinimleri doğrultusunda modern ve teknolojik derslikler hazırlamakta, zengin öğrenme ortamları sunarız.


Kurumlarımızda; adil, güvene dayalı ilişkiler, sevgi, saygı, empatik yaklaşım, gönüllülük, çalışma ve sürekli öğrenmeyi önde tutarız.


Yönetim, öğretmen, çalışan, veli ve öğrencilerimizle birbirine kenetlenmiş, paylaşımcı ve karşılıklı sorumluluklarının bilincinde olan güçlü bir aileyiz.


Tüm çalışanlarımız işini severek yapar, bilgi ve birikimini paylaşır ve dayanışma içinde hareket ederiz.


Çalışanlarımızın yenilikçi görüşlerine değer verir, gelişimlerini destekler, başarılarını takdir ederiz.


Ülkemizin aydınlık geleceği için, donanımlı, çok yönlü, ana diline hakim, İngilizceyi etkin kullanan, yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenen, sorgulayan, özgüvenli, yaratıcı, üretken, kendisiyle barışık, onurlu, mutlu, sağlıklı ve başarılı bireyler yetiştiririz.


Ulusal ve evrensel değerleri özümseyip bütünleştirir, bunların ışığında yeni değerlerin geliştirilmesinde model oluruz.


Kişisel ve toplumsal sorumlulukları almaya her zaman talibiz ve bunun ülke için taşıdığı önemin bilinci içinde çalışırız.


Bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerine, ulusal ve uluslararası düzeyde katılmak ve etkinliklerde başarılı olmak öncelikli hedeflerimizdendir.